डा. ताेशिमा भन्नुहुन्छ: धेरै विरामीहरूको चिरफार गरे, अब भ्रष्ट नेताहरूको राजनीतिक चिरफार गर्छु

Leave a Reply

Your email address will not be published.